Sommarbrev 2018

Årsmötet

Torsdagen den 8 mars hölls årsmötet i Brf Blåkullas föreningslokal. Seppo Palonen, ordförande i Östra regionen, ledde mötet. 24 lotter (27 deltagare) var representerade vid mötet. Styrelsen fick tre nya medlemmar och presenteras på föreningens hemsida och på anslagstavlorna. Avgifterna förblir oförändrade: arrendeavgiften 6 kr m², medlemsavgiften 400 kr och städavgiften 500 kr. Att stå i kö kostar 50 kr/år.

Föreningens arrende

Vi har med hjälp av förbundet tolkat vårt avtal med Solna stad. Det gäller i 5 år till, dvs till sista juni 2023. Det är givetvis ändå viktigt att vi fortsätter bevaka Solnas planer på förtätning av bostäder och planering av vägar.

Frö/plantbytardag

Söndagen den 20 maj anordnar Olle Olsson Hagalund-museet en kvartersfest kl 12-16. Under 12-14 byter vi fröer och plantor på Odin med varandra. 

Ordningsföreskrifter

För att vi alla skall kunna njuta av vårt fina område och umgås under trevliga former i sommar uppmanar vi alla både gamla och nya medlemmar att noga läsa igenom ordningsföreskrifterna och sedan göra sitt bästa att följa dessa. Läs särskilt punkt 3 och 7. Vi vill särskilt uppmärksamma att det är förbjudet att använda konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel i vår koloniförening. Datum för när lotten skall vara iordningställd är 1 juni. Styrelsen kommer att gå syn första veckan i juni med uppföljning 2-3 veckor efteråt. Ytterligare en syn gås i början av augusti med uppföljning en tid efter.

Toalett

Styrelsen har beslutat att även i år hyra en Holken/Baja-Maja från 20 april till 10 september. Den har placerats vid redskapsskjulet på Viktoria.

Skördefest

Vi planerar för en skördefest på Viktoria lördag den 1 september. Mer information kommer.

Städdagarna

Höstens städdagar, den 20 och 21 oktober, gäller kvarteren E, F, G, H, I och K på Viktoria och P och O 5-8 på Odin.  Tiderna är som vanligt, lördag kl 13-16 och söndag kl 10-13. Vi grillar på Odin. Den som missade sin städdag i våras kan ta igen det nu. För den som inte deltar och inte heller tar på sig någon annan uppgift tillkommer en städavgift på 500 kronor och den läggs till på nästa års inbetalningskort.

Trevlig sommar!

Advertisements

En påminnelse om årets städdagar

Vårstädningen sker Lördagen den 21a April kl. 13-16 samt Söndagen den 22a April kl. 10-13. De som ska delta är kvarteren A, B, C och D på Viktoria samt M (kryddlotterna), N och O 1-4 på Odin.

Höststädningen sker Lördagen den 20e Oktober kl. 13-16 samt Söndagen den 21a Oktober kl. 10-13. De som ska delta är kvarteren E, F, G, H, I och K på Viktoria samt P och O 5-8 på Odin.

Utställning på Charlottenburg

Vad är charmen med att vara kolonist?

Höstens utställning 2017 på Charlottenburg kommer att handla om Solnas koloniträdgårdar i synnerhet och koloniträdgårdsrörelsen i allmänhet.

Solnas fyra koloniträdgårdsföreningar presenterar sina respektive områden med text, bild och gamla filmer. Vi blickar även bakåt i tiden och visar lite bilder från gamla nedlagda koloniområden i Solna. (Har du gamla filmer så lånar vi dem gärna!)

Solnas alla kolonister är hjärtligt välkomna till Charlottenburg, Bollgatan 12.

Vernissage: Söndag den 10 september kl 13 – 16. Förhoppningsvis invigd av någon från Koloniträdgårdsförbundet.

Öppet: Söndagar kl 13 – 16  och onsdagar kl 13 – 15

Sommar 2017

-> Sommarbrevet som PDF


Zucchini-Costata-Romanesco-wm

Årsmötet

Torsdagen den 23 mars hölls årsmötet i Brf Blåkullas föreningslokal. Liz Grennstam var ordförande. 27 lotter (30 deltagare) var representerade vid mötet. Samtliga personer i styrelsen sitter kvar alternativt omvaldes av årsmötet. Dessa presenteras på föreningens hemsida och på anslagstavlorna. Avgifterna förblir oförändrade: arrendeavgiften 6 kr m², medlemsavgiften 400 kr och städavgiften 500 kr. Att stå i kö kostar 50 kr/år.

Föreningens arrende

Vi har under en längre tid varit oroade över föreningens framtid eftersom arrendekontraktet med Solna stad löper ut sista juni 2018. Vi har nu tagit hjälp av förbundet för att tolka kontraktet. Det visar sig då att Solna har 18 månaders uppsägningstid. Det innebär att om kommunen hade velat säga upp kontraktet skulle det ha gjorts före 31 dec 2016. Det gjorde Solna inte och då förlängs arrendekontraktet med 5 år. Dvs till sista juni 2023. Det är givetvis ändå viktigt att vi fortsätter bevaka Solnas planer på förtätning av bostäder och planering av vägar.

Skördefest

Vi planerar för en skördefest på Odin lördag den 2 september. 

Ordningsföreskrifter

För att vi alla skall kunna njuta av vårt fina område och umgås under trevliga former i sommar uppmanar vi alla både gamla och nya medlemmar att noga läsa igenom ordningsföreskrifterna och sedan göra sitt bästa att följa dessa. Läs särskilt punkt 3 och 7. Vi vill särskilt uppmärksamma att det är förbjudet att använda konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel i vår koloniförening.

För att spara vatten och minimera inverkan på de befarat låga vattennivåerna i sommar uppmanar vi alla medlemmar att i huvudsak vattna tidiga morgnar och sena kvällar samt gärna använda någon form av marktäckare.

Toalett

Styrelsen har beslutat att även i år hyra en Holken/Baja-Maja från mitten av april till sista augusti. Den har placerats vid redskapsskjulet på Viktoria.

Städdagarna

Höstens städdagar, den 21 och 22 oktober, gäller kvarteren A, B, C och D på Viktoria och M (kryddlotterna), N och O 1-4 på Odin.  Tiderna är som vanligt, lördag kl 13-16 och söndag kl 10-13. Vi grillar på Odin. Den som missade sin städdag i våras kan ta igen det nu. För den som inte deltar och inte heller tar på sig någon annan uppgift tillkommer en städavgift på 500 kronor och den läggs till på nästa års inbetalningskort.

TREVLIG SOMMAR önskar styrelsen

Allmän information

  • Det blev inga förändringar i styrelsen vid årsmötet 23 mars 2017, utan samtliga personer har 1 år kvar på sitt mandat eller blev omvalda. Flera frivilliga anmälde sig också att hjälpa till vid behov. Avgifterna är oförändrade i år, dvs medlemsavgiften är 400 kr, arrende 6 kr/m² och avgiften för uteblivet deltagande under städdagarna är 500 kr. Inträdesavgiften är 100 kr och köavgiften är 50 kr/år.
  • Vi vill påminna om att varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel är tillåtna inom Hagalunds koloniträdgårdsförening.
  • För att spara vatten och minimera inverkan på de befarat låga vattennivåerna i sommar, uppmanar vi alla  medlemmar att i huvudsak vattna tidiga morgnar och sena kvällar samt gärna använda någon form av marktäckning.
  • Datum för när lotten skall vara iordningställd är 1 juni. Styrelsen kommer att gå syn första veckan i juni med uppföljning 2-3 veckor efteråt. Ytterligare en syn gås i början av augusti med uppföljning en tid efter.
  • Vi ses på vårens städdagar! Lördagen den 22 april kl 13.00 – 16.00 samt Söndagen den 23 april kl 10.00 – 13.00. På Viktoria städar kvarteren E, F, G, H, I, K och på Odin kvarteren P och O 5-8. Vi grillar på Viktoria!

srx rhubarb