Allmän information 2015

Allmän information 2015

Hagalunds koloniträdgårdsförening brukar normalt ha 10 personer i styrelsen. Inför det nya verksamhetsåret avgick 5 personer. Vid årsmötet 19 mars 2015 valdes 4 nya medlemmar in i styrelsen. Det visade sig senare att missförstånd uppstått i kommunikationen så att i realiteten kommer styrelsen att bestå av 8 personer. En medlem, Zafire Vrba har åtagit sig att sköta vår hemsida även om att han inte sitter kvar i styrelsen. Vi kommer också att få hjälp av Martin Bergström med introduktion av nya medlemmar i maj.

Vi i den nuvarande styrelsen skriver detta för att hålla alla medlemmar informerade om att det är oerhört viktigt att alla bidrar till att hålla föreningen levande. Har vi ingen styrelse, så har vi heller ingen förening och därmed heller inga odlingsmöjligheter.

Stadgar och ordningsföreskrifter reviderades 2013. Det innebär bla:

Att datumet för när lotten och gångarna runt lotten skall vara städad på våren är den 1 juni.

Varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel är tillåtna inom Hagalunds koloniträdgårdsförening.

Styrelsen kommer att gå syn första veckan i juni med uppföljning 2-3 veckor efteråt. Ytterligare en syn gås i början av augusti med uppföljning en tid efter.

Städdagarna 2015 infaller enligt följande:

Våren

Lördagen den 25 april kl 13.00 – 16.00

Söndagen den 26 april kl 10.00 – 13.00

På Viktoria städar kvarteren E, F, G, H, I, K och på Odin kvarteren P och O 5-8.

Vi grillar på Viktoria.

Hösten

Lördagen den 17 oktober kl 13.00 – 16.00

Söndagen den 18 oktober kl 10.00 – 13.00

På Viktoria städar kvarteren A, B, C och D och på Odin kvarteren N och O 1-4 samt alla kryddlotter. Vi grillar på Odin.

Solna den 16 april 2015

Styrelsen gm

Birgitta Walkendorff, ordförande

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s