Kompletterande information om potatismögel

Kompletterande information angående utskick om potatisbladmögel

Vi har fått hjälp av en av våra nya medlemmar. Han har framför allt hållit uppsikt över sin egen potatis under sommaren men också tittat lite på andras. Han är säker på att vi inte har drabbats av potatisbladmögel utan att det istället handlar om en annan svampinfektion; torrfläckssjuka.

Det ska vi vara glada för. Torrfläckssjukan är inte alls lika allvarlig som potatisbladmögel men orsakar fortfarande en hel del skador. Vid torrfläckssjukan kan man låta blasten vara kvar, gärna så länge som möjligt eftersom den bara angriper knölarna om skalet blir skadat vid upptagning av potatisen. Det är dock ingen större skada skedd om du/ni redan tagit bort blasten eftersom det är så sent på säsongen.

Knölar som skadas vid upptagning bör konsumeras snarast och inte sparas då risken för angrepp är mycket stor och då kan den stor del av potatisen bli förstörd.

För att minimera mängden sporer i jorden till nästa år, är det viktigt att man transporterar bort infekterad blast från området efter att man tagit upp potatisen.

Vi beklagar att den första informationen var felaktig. Men det var i det läget viktigt att ingripa snabbt eftersom potatisbladmögel är en mycket allvarlig sjukdom som vi inte vill ska få fäste på vårt område.

2015-08-30

Styrelsen/Birgitta Walkendorff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s