Medlemsbrev

Information inför 2016

Ett riktigt gott nytt odlingsår önskas alla kolonister i Hagalunds Koloniträdgårdsförening!

Detta brev innehåller viktig information inför verksamhetsåret 2016 och är en kallelse till årsmöte i Hagalunds Koloniträdgårdsförening. Mötet kommer att hållas torsdagen den 17 mars kl 18.30 i Villa Odin, Spetsgatan 4.

Dagordningen finns här: dagordning till årsmöte 2016

Verksamhetsberättelsen finns här: Verksamhetsberättelse 2015

Handlingar till årsmötet skickas ut senast två veckor före mötet, via e-post till alla som uppgett en mejladress och med vanlig post till övriga. De kommer också att finnas på hemsidan.
Motioner till årsmötet ska lämnas skriftligt senast torsdagen den 18 februari till Hagalunds Koloniträdgårdsförening, c/o Birgitta Walkendorff, Andersvägen 3A, 169 69 Solna.

Information om städdagarna – städdagarna infaller under 2016 enligt följande:
Våren 2016: lördag 23 april kl 13−16 och söndag 24 april kl 10−13. På Viktoria städar kvarteren A, B, C, D och på Odin kvarteren M (kryddlotterna) N, O 1-4.

Hösten 2016: lördag 22 oktober kl 13−16 och söndag 23 oktober kl 10−13. På Viktoria städar kvarteren E, F, G, H, I, K och på Odin kvarteren P och O 5-8.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s