Allmän information

Vid årsmötet 19 mars 2016 valdes tre nya personer in i styrelsen, som nu åter består av 10 personer. Detta betyder att alla ansvarsområden är tillsatta och vi kan dessutom med glädje informera om att vi nu har en person som åtagit sig att vara odlingsrådgivare. Avgifterna är oförändrade i år, dvs medlemsavgiften är 400 kr, arrende 6 kr/m² och städavgiften är 500 kr. Inträdesavgiften är 100 kr och köavgiften är 50 kr/år.

Vid 2013 års årsmöte reviderades stadgar och ordningsföreskrifter. Då ändrades datumet för när lotten skall vara städad på våren till den 1 juni samt att varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel är tillåtna inom Hagalunds koloniträdgårdsförening.

Styrelsen kommer att gå syn första veckan i juni med uppföljning 2-3 veckor efteråt. Ytterligare en syn gås i början av augusti med uppföljning en tid efter.

Städdagarna 2016 infaller enligt följande:

Våren

Lördagen den 23 april kl 13.00 – 16.00

Söndagen den 24 april kl 10.00 – 13.00

På Viktoria städar kvarteren A, B, C och D och på Odin kvarteren M (kryddlotterna) N och O 1-4. Vi grillar på Viktoria!

Hösten

Lördagen den 22 oktober kl 13.00 – 16.00

Söndagen den 23 oktober kl 10.00 – 13.00

På Viktoria städar kvarteren E, F, G, H, I, K och på Odin kvarteren P och O 5-8. Vi grillar på Odin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s