Allmän information

  • Det blev inga förändringar i styrelsen vid årsmötet 23 mars 2017, utan samtliga personer har 1 år kvar på sitt mandat eller blev omvalda. Flera frivilliga anmälde sig också att hjälpa till vid behov. Avgifterna är oförändrade i år, dvs medlemsavgiften är 400 kr, arrende 6 kr/m² och avgiften för uteblivet deltagande under städdagarna är 500 kr. Inträdesavgiften är 100 kr och köavgiften är 50 kr/år.
  • Vi vill påminna om att varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel är tillåtna inom Hagalunds koloniträdgårdsförening.
  • För att spara vatten och minimera inverkan på de befarat låga vattennivåerna i sommar, uppmanar vi alla  medlemmar att i huvudsak vattna tidiga morgnar och sena kvällar samt gärna använda någon form av marktäckning.
  • Datum för när lotten skall vara iordningställd är 1 juni. Styrelsen kommer att gå syn första veckan i juni med uppföljning 2-3 veckor efteråt. Ytterligare en syn gås i början av augusti med uppföljning en tid efter.
  • Vi ses på vårens städdagar! Lördagen den 22 april kl 13.00 – 16.00 samt Söndagen den 23 april kl 10.00 – 13.00. På Viktoria städar kvarteren E, F, G, H, I, K och på Odin kvarteren P och O 5-8. Vi grillar på Viktoria!

srx rhubarb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s