Sommar 2017

-> Sommarbrevet som PDF


Zucchini-Costata-Romanesco-wm

Årsmötet

Torsdagen den 23 mars hölls årsmötet i Brf Blåkullas föreningslokal. Liz Grennstam var ordförande. 27 lotter (30 deltagare) var representerade vid mötet. Samtliga personer i styrelsen sitter kvar alternativt omvaldes av årsmötet. Dessa presenteras på föreningens hemsida och på anslagstavlorna. Avgifterna förblir oförändrade: arrendeavgiften 6 kr m², medlemsavgiften 400 kr och städavgiften 500 kr. Att stå i kö kostar 50 kr/år.

Föreningens arrende

Vi har under en längre tid varit oroade över föreningens framtid eftersom arrendekontraktet med Solna stad löper ut sista juni 2018. Vi har nu tagit hjälp av förbundet för att tolka kontraktet. Det visar sig då att Solna har 18 månaders uppsägningstid. Det innebär att om kommunen hade velat säga upp kontraktet skulle det ha gjorts före 31 dec 2016. Det gjorde Solna inte och då förlängs arrendekontraktet med 5 år. Dvs till sista juni 2023. Det är givetvis ändå viktigt att vi fortsätter bevaka Solnas planer på förtätning av bostäder och planering av vägar.

Skördefest

Vi planerar för en skördefest på Odin lördag den 2 september. 

Ordningsföreskrifter

För att vi alla skall kunna njuta av vårt fina område och umgås under trevliga former i sommar uppmanar vi alla både gamla och nya medlemmar att noga läsa igenom ordningsföreskrifterna och sedan göra sitt bästa att följa dessa. Läs särskilt punkt 3 och 7. Vi vill särskilt uppmärksamma att det är förbjudet att använda konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel i vår koloniförening.

För att spara vatten och minimera inverkan på de befarat låga vattennivåerna i sommar uppmanar vi alla medlemmar att i huvudsak vattna tidiga morgnar och sena kvällar samt gärna använda någon form av marktäckare.

Toalett

Styrelsen har beslutat att även i år hyra en Holken/Baja-Maja från mitten av april till sista augusti. Den har placerats vid redskapsskjulet på Viktoria.

Städdagarna

Höstens städdagar, den 21 och 22 oktober, gäller kvarteren A, B, C och D på Viktoria och M (kryddlotterna), N och O 1-4 på Odin.  Tiderna är som vanligt, lördag kl 13-16 och söndag kl 10-13. Vi grillar på Odin. Den som missade sin städdag i våras kan ta igen det nu. För den som inte deltar och inte heller tar på sig någon annan uppgift tillkommer en städavgift på 500 kronor och den läggs till på nästa års inbetalningskort.

TREVLIG SOMMAR önskar styrelsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s