Höstbrev

Hej medlemmar!
Nu närmar sig hösten med stormsteg! och våra lotter förbereds snart för vinterdvala. Här kommer några viktiga punkter som är aktuella för oss alla

  1. Höststädningen. Vid styrelsemöte 30 september beslöts att vi ställer in städningen 17-18 okt p g a coronapandemin. Vi har samma system som vi hade vid vårstädningen, dvs listor kommer att hängas in i redskaps-bodarna på Viktoria och Odin från 17 oktober där man kan ange vad man hjälper till med under tider som passar en själv, fram t o m 25 oktober. Ange endast ert lottnummer, arbetsuppgift nr och datum på listan när ni har avslutat en arbetsuppgift. Bilda gärna grupper för att gräva om komposten, då det är ett tungt jobb.

  2. Syn av lotter. Några styrelsemedlemmar gick syn 31 augusti och såg att flera hade mycket ogräs vid grusgången utanför sin lott och fick därefter en anmärkning. En eftersyn gjordes 27 september och då konstaterades att flera hade åtgärdat, men tyvärr inte alla. Därför vill vi nu ännu en gång påminna: ogräs vid grusgången utanför lotten ska rensas! Detta enligt våra Allmänna ordningsföreskrifter punkt 7. Se hemsidan.

  3. Följande instruktioner gäller för sortering av avfall från lotterna
    På Viktoria finns redan en förberedd sorteringsstation för ris, brädor/plank och hårdplast, övrigt material sopsorterar var och en hemma. På Odin kommer en ”Big Bag” för icke komposterbart avfall att finnas men i första hand ska allt sådant avfall om möjligt transporteras till upplaget på Viktoria. Det är viktigt att följa instruktionen för att underlätta arbetet med borttransport. Grinden (staketet mot Hagalundsgatan) kommer att vara öppen under helgerna 17-18 oktober och 24-25 oktober för transport av grovt trädgårdsavfall från Odin till Viktoria. Avfallet kommer att bortföras från Viktoria efter 25 oktober.
    Önskar er alla en skön höst!
    Styrelsen
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s