Höststädning och en massa annat

På lunchen idag sken solen och solrosorna i kapp när jag gick en kort sväng förbi Viktoria. Gult är den färg som helt tagit över bland blommorna nu och det är skönt att de låter oss behålla upplevelsen av värme när höstluften börjar göra sig påmind på morgnar och kvällar.

Ikväll har vi haft hösten första ordinarie styrelsemöte. Återigen samlades vi via Zoom. Hittills har den här styrelsen inte haft ett enda fysiskt möte där vi träffats alla tillsammans. Vi har möten digitalt och träffas bara i mindre konstellationer när det är något praktiskt som ska göras. Det är inte på något sätt optimalt, men det går. Och vi är måna om att vara rädda om varandra.

Höstens städning 8 oktober till den 22 oktober
Det faktum att pandemin inte på något sätt är över gör också att vi i höst kör en städperiod på två veckor från den 8 oktober till den 22 oktober. Och det är kvarteren A, B, C, D och på Odin M (kryddlotter), N och O 1-4 som har ansvar för att städa. Alla andra medlemmar är också välkomna att bidra .

Styrelsen återkommer via mejl med vilka arbetsuppgifter vi ska göra och hur vi håller reda på vem som gör vad. Har du tankar om vad som skulle behöva göras? Mejla senast den 15 september så har vi dina tankar med oss när vi planerar och prioriterar.

Holken blir kvar tills vi städat klart
Vi är många som är i farten alla veckans dagar. Och nu vet vi att vi kommer att vara på plats och jobba minst fram till 22 oktober då vi avslutar höststädningen. Därför har vi beslutat att låta Holken-toaletten vara kvar till dess.

Råttorna är vårt problem
Vi har fortsatt problem med råttor på både Viktoria och Odin. Sannolikt är det byggena på Bilia-tomten som gör att det kanske är lite värre i år. Kommunen kan inte hjälpa oss att hantera det. Ansvaret är föreningens eftersom vi arrenderar marken.

Styrelsen fortsätter att arbeta med frågan och konsulterar Kolonitrödgårdsförbundet som kanske vet hur andra föreningar med odlingslotter löst de här problemen. Vårt mål är att hitta en långsiktigt hållbar lösning som föreningen klara att hantera – både praktiskt och ekonomiskt.

Under tiden ber vi dig attvara noggrann med att inte på något sätt förse råttorna med mat eller göra det mysigt för dem. Slänger bara växtrester på komposter och i rishögar. Städa. Håll unden fröer och annat som kan vara gott.

Så hanterar vi dina personuppgifter
För att det ska vara lättare att förstå hur föreningen hanterar personuppgifter har vi reviderat vår integritetspolicy.

Vad vill du lära dig?
Många saker har fått vänta under Coronaåren. Utbildning är en sådan. Vi har möjlighet att söka bidrag från Koloniträdgårdsförbundet för att hålla utbildningar och inspirationsträffar.

Styrelsens ledamöter har i nuläget ingen möjlighet att ta på sig fler uppgifter och initiera eller arrangera inspirationsträffar eller utbildning. Men vi sköter gärna administrationen och söker pengarna om någon eller några av er medlemmar vill arrangera något lärorikt. Hör av dig om du vill ordna något.

Under tiden kan du titta på  kolonikanalens föreläsningar och  webbinarier.

Många i kö – Säg upp så fort du vet att du inte vill vara kvar
I dagsläget har vi mer än 140 personer som köar för en odlingslott hos oss. Det är fler personer än vi har lotter! Av den anledningen ber vi dig som vet att du inte vill ha kvar din lott nästa säsong att säga upp den så fort du kan. Vänta inte till avin med nästa års avgift kommer i januari. Det underlättar arbetet för både vår köansvarige och vår kassör och gör att vi fortare kan dela ut lotten till en ny glad kolonist.

Vill du byta lott? Ställ dig i internkön
Känner du dig trångbodd och vill ha större lott? Eller skulle det vara skönt med lite mindre yta? Mejla till föreningsmejlen och skriv Jag vill stå i internkön i ärendraden. När det är dags att dela ut uppsagda lotter till våren börjar vi alltid i internkön innan vi går vidare och fyller på med nya medlemmar.

Kommande styrelsemöten:

2021
6 oktober
10 november
1 december

+ arbetsmöten:
20 september: Planera och förbereda höststädning
18 december: Planera och förbereda årsmöte 2022

2022
12 januari
9 februari
7 mars

Årsmöte 27 mars 2022
Kallelse och inbjudan att komma in med motioner går ut i början på året. Men kontakta gärna styrelsen under verksamhetsårets gång om du har förslag. Kontakta ordförande Malin Bengtsson eller valberedningen om du vill engagera dig i föreningens arbete. Vi behöver vara fler som jobbar för vårt gemensamma!

Soliga hälsningar
/Malin på uppdrag av styrelsen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s