Om föreningen

Hagalunds koloniträdgårdsförening bildades 1986 och är en allmännyttig ideell förening som arrenderar mark av Solna stad för att upplåtas till odlingslotter. Som medlem har man rätt att odla det man önskar: rotfrukter, grönsaker, bär eller blommor. Vi tar gemensamt hand om skötsel och underhåll av koloniområdet under ett par arbetsdagar per år.

Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet och tillhör Östra regionen.

Städ- och arbetsdagar 2021

På hösten städar kvarteren A, B, C, D och på Odin M (kryddlotter), N och O 1-4.

knoppar

Foto: Maria Thiessen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s