Om föreningen

Sedan 1986 har solnaborna kunnat odla i Hagalunds koloniträdgårdsförening. Vi arrenderar mark i Hagalund av Solna stad och har 130 odlingslotter. Här odlar medlemmarna rotfrukter, grönsaker, bär eller blommor. Vi tar gemensamt hand om skötsel och underhåll av koloniområdet under ett par arbetsdagar per år. Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet och tillhör Östra regionen.

Välkommen till årsmöte 23 mars

Hagalunds Koloniträdgårdsförening kallar till årsmöte onsdagen den 23 mars kl 18.30 i Brf  Blåkullas föreningslokal. Hagalundsgatan 40. Vi reserverar oss för att tesformen kaändras beroende på hur pandemirestriktionerna ut när det är dags. Blir det ändringar skickavi ut information om det.
Motioner till årstet ska vara hos styrelsen senast den 24 februari. Enklast mejlar du ditförslag till kolonin_hagalund@yahoo.se. Du kan också posta det till Hagalunds koloniträdgårdsförening, c/o Malin Bengtsson, Viktoriagatan 5, 169 69 Solna.
Handlingar till årsmötet skickas ut senast två veckor före mötet, via epost till alla som
uppgett en mejladress och med vanlig post till övriga. De kommer ock att finnas här på webben.

Städ- och arbetsdagar 2022

VÅRSTÄDNING
rdag 2 april kl 1316 och
ndag 3 april kl 1013.
På Viktoria städar kvarteren A, B, C, D och
på Odin: M (kryddlotter), N och O 1-4.
Vi grillar på Odin

HÖSTSTÄDNING
Lördag 15 oktober kl 1316 och
ndag 16 oktober kl 1013.
På Viktoria städar kvarteren E, F, GH, I, K och på Odin: P och O 58
Vi grillar på Viktoria

knoppar

Foto: Maria Thiessen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s