Årsmöte 2022

Den 23 mars kl 18.30 har vi årsmöte. Vi träffas i Brf Blåkullas föreningslokal på Hagalundsgatan 40. Har du frågor inför årsmötet mejlar du till kolonin_hagalund@yahoo.se.

Motioner till årsmötet skulle vara hos styrelsen senast den 24 februari. Nu har motionstiden gått ut.

Handlingar till årsmöte 2023:

Dagordning

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse

Budgetförslag

Motion 1

Styrelsens förslag till reviderade ordningsregler

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning (kommer)

Årsmötesprotokoll från 2021 

Stadgar (gällande) 

Ordningsföreskrifter (gällande)

Advertisement