Category Archives: Uncategorized

Höstens Städdagar

Höstens städdagar infaller den 19e och 20e oktober.

Alla som blev nya medlemmar 2019 städar, samt kvarteren A, B, C och D på Viktoria och  kvarteren M (kryddlotter), N och O lott 1–4 på Odin.

Tiderna är som vanligt lördag kl 13–16 och söndag kl 10–13. Under städdagarna grillar vi på Odin.

Den som missade sin städdag i våras kan ta igen det nu. För den som inte deltar på någon av städdagarna under året tillkommer en städavgift på 500 kronor som läggs till på nästa års inbetalningskort.

 

Sommarbrev 2018

Årsmötet

Torsdagen den 8 mars hölls årsmötet i Brf Blåkullas föreningslokal. Seppo Palonen, ordförande i Östra regionen, ledde mötet. 24 lotter (27 deltagare) var representerade vid mötet. Styrelsen fick tre nya medlemmar och presenteras på föreningens hemsida och på anslagstavlorna. Avgifterna förblir oförändrade: arrendeavgiften 6 kr m², medlemsavgiften 400 kr och städavgiften 500 kr. Att stå i kö kostar 50 kr/år.

Föreningens arrende

Vi har med hjälp av förbundet tolkat vårt avtal med Solna stad. Det gäller i 5 år till, dvs till sista juni 2023. Det är givetvis ändå viktigt att vi fortsätter bevaka Solnas planer på förtätning av bostäder och planering av vägar.

Frö/plantbytardag

Söndagen den 20 maj anordnar Olle Olsson Hagalund-museet en kvartersfest kl 12-16. Under 12-14 byter vi fröer och plantor på Odin med varandra. 

Ordningsföreskrifter

För att vi alla skall kunna njuta av vårt fina område och umgås under trevliga former i sommar uppmanar vi alla både gamla och nya medlemmar att noga läsa igenom ordningsföreskrifterna och sedan göra sitt bästa att följa dessa. Läs särskilt punkt 3 och 7. Vi vill särskilt uppmärksamma att det är förbjudet att använda konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel i vår koloniförening. Datum för när lotten skall vara iordningställd är 1 juni. Styrelsen kommer att gå syn första veckan i juni med uppföljning 2-3 veckor efteråt. Ytterligare en syn gås i början av augusti med uppföljning en tid efter.

Toalett

Styrelsen har beslutat att även i år hyra en Holken/Baja-Maja från 20 april till 10 september. Den har placerats vid redskapsskjulet på Viktoria.

Skördefest

Vi planerar för en skördefest på Viktoria lördag den 1 september. Mer information kommer.

Städdagarna

Höstens städdagar, den 20 och 21 oktober, gäller kvarteren E, F, G, H, I och K på Viktoria och P och O 5-8 på Odin.  Tiderna är som vanligt, lördag kl 13-16 och söndag kl 10-13. Vi grillar på Odin. Den som missade sin städdag i våras kan ta igen det nu. För den som inte deltar och inte heller tar på sig någon annan uppgift tillkommer en städavgift på 500 kronor och den läggs till på nästa års inbetalningskort.

Trevlig sommar!

En påminnelse om årets städdagar

Vårstädningen sker Lördagen den 21a April kl. 13-16 samt Söndagen den 22a April kl. 10-13. De som ska delta är kvarteren A, B, C och D på Viktoria samt M (kryddlotterna), N och O 1-4 på Odin.

Höststädningen sker Lördagen den 20e Oktober kl. 13-16 samt Söndagen den 21a Oktober kl. 10-13. De som ska delta är kvarteren E, F, G, H, I och K på Viktoria samt P och O 5-8 på Odin.