Category Archives: Uncategorized

Årsmöte 23 mars 2022 klockan 18.30

Hagalunds Koloniträdgårdsförening kallar till årsmöte onsdagen den 23 mars kl 18.30 iBrf  Blåkullas föreningslokal. Hagalundsgatan 40. Vi reserverar oss för att mötesformen kan ändras beroende på hur pandemirestriktionerna ut när det är dags. Blir det ändringar skickar vi ut information om det.Motioner till årsmötet ska vara hos styrelsen senast den 24 februari. Enklast mejlar du ditt förslag till kolonin_hagalund@yahoo.se. Du kan också posta det till Hagalunds koloniträdgårdsförening, c/o Malin Bengtsson, Viktoriagatan 5, 169 69 Solna. Handlingar till årsmötet skickas ut senast två veckor före mötet, via e–post till alla somuppgett en mejladress och med vanlig post till övriga. De kommer också att finnas här på webben.

Höststädning och en massa annat

På lunchen idag sken solen och solrosorna i kapp när jag gick en kort sväng förbi Viktoria. Gult är den färg som helt tagit över bland blommorna nu och det är skönt att de låter oss behålla upplevelsen av värme när höstluften börjar göra sig påmind på morgnar och kvällar.

Ikväll har vi haft hösten första ordinarie styrelsemöte. Återigen samlades vi via Zoom. Hittills har den här styrelsen inte haft ett enda fysiskt möte där vi träffats alla tillsammans. Vi har möten digitalt och träffas bara i mindre konstellationer när det är något praktiskt som ska göras. Det är inte på något sätt optimalt, men det går. Och vi är måna om att vara rädda om varandra.

Höstens städning 8 oktober till den 22 oktober
Det faktum att pandemin inte på något sätt är över gör också att vi i höst kör en städperiod på två veckor från den 8 oktober till den 22 oktober. Och det är kvarteren A, B, C, D och på Odin M (kryddlotter), N och O 1-4 som har ansvar för att städa. Alla andra medlemmar är också välkomna att bidra .

Styrelsen återkommer via mejl med vilka arbetsuppgifter vi ska göra och hur vi håller reda på vem som gör vad. Har du tankar om vad som skulle behöva göras? Mejla senast den 15 september så har vi dina tankar med oss när vi planerar och prioriterar.

Holken blir kvar tills vi städat klart
Vi är många som är i farten alla veckans dagar. Och nu vet vi att vi kommer att vara på plats och jobba minst fram till 22 oktober då vi avslutar höststädningen. Därför har vi beslutat att låta Holken-toaletten vara kvar till dess.

Råttorna är vårt problem
Vi har fortsatt problem med råttor på både Viktoria och Odin. Sannolikt är det byggena på Bilia-tomten som gör att det kanske är lite värre i år. Kommunen kan inte hjälpa oss att hantera det. Ansvaret är föreningens eftersom vi arrenderar marken.

Styrelsen fortsätter att arbeta med frågan och konsulterar Kolonitrödgårdsförbundet som kanske vet hur andra föreningar med odlingslotter löst de här problemen. Vårt mål är att hitta en långsiktigt hållbar lösning som föreningen klara att hantera – både praktiskt och ekonomiskt.

Under tiden ber vi dig attvara noggrann med att inte på något sätt förse råttorna med mat eller göra det mysigt för dem. Slänger bara växtrester på komposter och i rishögar. Städa. Håll unden fröer och annat som kan vara gott.

Så hanterar vi dina personuppgifter
För att det ska vara lättare att förstå hur föreningen hanterar personuppgifter har vi reviderat vår integritetspolicy.

Vad vill du lära dig?
Många saker har fått vänta under Coronaåren. Utbildning är en sådan. Vi har möjlighet att söka bidrag från Koloniträdgårdsförbundet för att hålla utbildningar och inspirationsträffar.

Styrelsens ledamöter har i nuläget ingen möjlighet att ta på sig fler uppgifter och initiera eller arrangera inspirationsträffar eller utbildning. Men vi sköter gärna administrationen och söker pengarna om någon eller några av er medlemmar vill arrangera något lärorikt. Hör av dig om du vill ordna något.

Under tiden kan du titta på  kolonikanalens föreläsningar och  webbinarier.

Många i kö – Säg upp så fort du vet att du inte vill vara kvar
I dagsläget har vi mer än 140 personer som köar för en odlingslott hos oss. Det är fler personer än vi har lotter! Av den anledningen ber vi dig som vet att du inte vill ha kvar din lott nästa säsong att säga upp den så fort du kan. Vänta inte till avin med nästa års avgift kommer i januari. Det underlättar arbetet för både vår köansvarige och vår kassör och gör att vi fortare kan dela ut lotten till en ny glad kolonist.

Vill du byta lott? Ställ dig i internkön
Känner du dig trångbodd och vill ha större lott? Eller skulle det vara skönt med lite mindre yta? Mejla till föreningsmejlen och skriv Jag vill stå i internkön i ärendraden. När det är dags att dela ut uppsagda lotter till våren börjar vi alltid i internkön innan vi går vidare och fyller på med nya medlemmar.

Kommande styrelsemöten:

2021
6 oktober
10 november
1 december

+ arbetsmöten:
20 september: Planera och förbereda höststädning
18 december: Planera och förbereda årsmöte 2022

2022
12 januari
9 februari
7 mars

Årsmöte 27 mars 2022
Kallelse och inbjudan att komma in med motioner går ut i början på året. Men kontakta gärna styrelsen under verksamhetsårets gång om du har förslag. Kontakta ordförande Malin Bengtsson eller valberedningen om du vill engagera dig i föreningens arbete. Vi behöver vara fler som jobbar för vårt gemensamma!

Soliga hälsningar
/Malin på uppdrag av styrelsen

Säg hej, rensa lådor före 31/8 – och ring innan du grillar

Hej,just nu är det folk på lotterna nästan dygnet runt. Några är uppe i ottan för att vattna, andra kommer nästan vid mörkrets inbrott. Och några jobbar när solen står som högst. Nu är vi också många som kan skörda. Härligt!

Kanske kan också våra 14 nya medlemmar skörda lite, trots att de kom igång senare än vi andra. Om ni inte redan hälsat på dem säg hej och hjälp dem tillrätta. Det är så mycket information man får när man är ny och det är lätt att glömma.

Jag är så glad över hur generösa och snälla ni medlemmar är. Det är många som, liksom jag (tack snälla grannarna i kvarter C!), får hjälp att vattna och hålla koll så att ingen obehörig smakar för mycket på godsakerna när vi drar iväg på våra olika ledigheter. Solen och värmen är tuffa mot plantorna nu och det är mycket som behöver vatten. Fortsätt att hjälpa varandra. Det behöver både vi och växterna.

Rena redskap roligare
Eftersom vi är många som är i farten så blir det också trångt om redskapen ibland. Var snäll och lämna tillbaka dem i bodarna när du är klar så dina grannar inte behöver gå runt och leta efter grejorna. Och var bussig och se till att de är rengjorda också. Det blir så mycket trevligare då : )

Rakare och redigare – men nästa år
Det är ett tag sedan tillsynen blev klar. Tack alla för fina insatser! Tyvärr är kampen mot ogräset inte över. Ge gärna det som växer i våra gångar en omgång till nu under sommaren! Vill du ge dig på gräsmattorna finns gräsklippare i boden. Om du har en lott där kanterna inte håller sig på plats eller där hela lotten börjat svälla över sina breddar ska du vara beredd på att styrelsen kommer att jobba fram ett förslag på hur vi ska kunna mäta upp lotterna på nytt och se till att alla kanter blir hela, raka och fina inför nästa års tillsyn. Kan vara läge för dig att börja tänka på det redan till höstbruket alltså.

Märk dina grejor i görna lådorna före 31 augusti
Du som har lott på Viktoria får gärna lägga lite tid tillsammans med dina grannar på att gå igenom de gröna gemensamma lådorna. Märka upp det som är era egna grejor senast den 31 augusti. I september eller på höstens städning kommer vi att tömma lådorna. De saker som inte är märkta med namn och lottnummer blir föreningens – om de går att använda. Det som inte går att använda slänger vi. Sannolikt finns det grejor som hör till medlemmar som lämnat föreningen, så där som det blir också i cykelförråd och på vindar och i källare. Vi hoppas i alla fall skapa plats i lådorna för det är fler medlemmar som vill kunna förvara grejor där.

Utan lås på dass
Hittills har det verkat som att det har fungerat utan lås på Bajamajan. Så vi låter det vara så.

Grilla gärna – men ring först
Sist men inte minst. Idag blev det eldningsförbud i Stockholms län. Kolla alltid Storstockholms brandförsvars telefonsvarare 08-454 83 39 så att du vet om det är tillåtet att grilla eller inte. Och var noga när du släcker. Hellre för mycket vatten än för lite så att varenda liten glöd försvinner.

Skriv så läser vi
Nu under sommaren så bevakar vi i styrelsen mejlen lite mer sporadiskt. Men låt inte det hindra att du skickar dina tankar, frågor och förslag. Det är så trevlig och bra att du säger grejor till oss när vi ses, men ofta är vi styrelseledamöter mitt i vårt eget odlande då och så kommer vi inte ihåg att skriva upp vad som sagts när vi kommer hem… Och kanske är det just nu, mitt i säsongen, som du kommer på de grejor som verkligen kan göra föreningen och våra lotter bättre. Sådant som behöver bli motioner till nästa årsmöte. Motionstiden ligger ju inte förrän kring nyår. Men då är det vinter. Skriv nu istället : )

Solvarma hälsningar
/Styrelsen genom Malin

Trädgårdsarbete är lika nyttigt som att jogga eller träna på gym

Hej alla medlemmar,äntligen är våren här på riktigt. Det går nästan att se från timme till timme hur löven slår ut! 

Många olika tack
Städveckorna ligger bakom oss. Stort tack till er alla som jobbat och gjort så fint! På Odin upptäcktes i samband med städningen vinbärskvalster vilket gjorde att några medlemmar fick klippa ner sina svartvinbärsbuskar rejlät. Ingen rolig start på vårbruket. Men viktigt att vi hjälps åt att hålla uppsyn över oönskade små odjur. Tack David för din sakkunskap!

Igår söndag var Brf Viktoriagatan snälla nog att låta oss slänga vårt grovavfall i en containter de beställt till sin städdag. Ett extra tack till Margaret, Maria T och Pontus som med kort varsel drog på sig jackor och arbetshandskar. I kvällsregnet körde vi skottkärra efter skottkärra tills allt skräp var borta. Resten av sommaren är det bara ris som och växtrester vi lägger på hög eller i kompost. Skräp av annat slag tar vi med oss från området själva. 

Snart kommer 13 nya medlemmar
En annan medlem som jobbar hårt just nu är Björn som har hand om våra kölistor. Tack! 13 lotter ska delas ut och i dagarna är bytena från den interna listan klara. Nu går turen vidare till den externa listan. I månadsskiftet bör allt vara klart och vi får 13 nya medlemmar att välkomna : ) Ta hand lite extra om dem när de kommer. Det är så mycket att hålla reda på när man är ny och då behöver man verkligen sina fina grannar.
De nya kommer också att vilja ha plats för sina saker i redskapslådorna. Sannolikt finns en hel grejor där som ingen äger (så där som det blir med cyklar i cykelrum när folk flyttar…) och kanske en del skräp? I luckan mellan sådd och skörd får du gärna prata ihop dig med dina kvartersgrannar – rensa, släng och märk upp med namn och lottnummer.

Smidiga och snygga passager
På tal om att vara fina grannar så hör det också våren/försommaren till att vi gör tillsyn på alla lotter i början av juni. Det kommer ett separat mejl om det, men planera redan nu för när du ska rensa grusgång och snygga till gångarna mellan lotterna. Och viktigast av allt, se till att det inte finns något som man kan göra sig illa på när man går förbi din lott.

Lås när du går på toa
För att vi ska få ha vår toa fräsch och i fred provar vi i år att ha baja-majan på Viktoria låst. Nyckeln hänger vi snart i en av förrådsbodarna. Vi skickar ett mejl när lås och nyckel är på plats.

Forskningsresultat visar det vi redan vet : )
Till sist är det fantastiskt att konstatera att brittiska forskare nu kommit underfund med att de som arbetar i trädgården två-tre gånger i veckan sänker stressnivån med 4,2 procent och ökar sitt mentala välmående med 4,1 procent jämfört med en kontrollgrupp. Det är jämförbart med den effekt du får av att springa eller cykla i högt tempo i åtminstone 20 minuter åt gången, fyra gånger i veckan. Läs mer om studien här

Soliga hälsningar
/Malin och styrelsen

Länkar i meddelandet (1)

Att påta i trädgården är lika bra fö…


Välkommen på vårstädning 17-30 april!

Som du säkert förstår gör Coronapandemin att alla vi medlemmar även denna vår får vårstäda på koloniföreningens område utan att ha gemensamma städdagar.

Istället har vi två hela städveckor från lördagen den 17 april till 30 april. På det sättet kan du välja de tider som passar dig bäst och göra din del av jobbet utan att behöva krocka med andra.

För dig som är ny i föreningen är det bra att veta att det ingår för alla medlemmar att delta i städning av vårt gemensamma minst en gång per år.

Hur vet jag vad jag ska göra?

I redskapsbodarna på både Odin och Viktoria kommer det från och med lördag morgon den 17 april att finnas

·         En lista med arbetsuppgifter. Där väljer du en uppgift som du vill göra. Några saker som till exempel att gräva om komposterna är tungt jobb så gå ihop några stycken och dela på det.

·         En lista där du skriver upp ditt lottnummer, numret på det jobb du valt och datum när du är klar.

På de två städhelgerna kommer några av styrelsens medlemmar att vara på plats i gula västar för att hjälpa till och svara på frågor om städningen:

·         Lördag 17 april kl 13-16

·         Söndag 18 april kl 10-13

·         Lördag 24 april kl 13-16

·         Söndag 25 april kl 10-13

Hur gör vi med sopor och avfall?

Vi sorterar och fraktar bara bort grovt trädgårdsavfall, alltså:

·         Ris

·         Obehandlat trä – virke/brädor

Föreningen tar inte hand om impregnerat eller behandlat trä, plast eller andra sorters sopor. De får var och en ta hand om själv.

På Viktoria finns en förberedd sorteringsstation. Dit ska allt grovt trädgårdsavfall från både Odin och Viktoria. Följ skyltarna som visar var du ska lägga vad så underlättar du arbetet med borttransport som styrelsen ordnar.

Grinden (staketet mot Hagalundsgatan) kommer att vara öppet under helgerna för att det ska vara enklare att ta grovt trädgårdsavfall från Odin till Viktoria. Avfallet kommer att tas bort från Viktoria efter 30 april.

På Odin finns också en orange ”Big Bag” för icke komposterbart avfall. Den är till för dem som inte själva klarar att ta sitt avfall till Viktoria. Det finns några snälla medlemmar som hjälper till att ta den till Viktoria för tömning då och då.
När slås vattnet på?I år har april verkligen visat vad ordet aprilväder betyder med snö så sent som igår. Men nu har vi bestämt att på fredag den 16 april är våren här och då slår vi på vattnet. Sedan är en av arbetsuppgifterna på lördagen att bära ut slangar och munstycken och montera i varje kvarter.  

När kommer jord och gödsel som jag beställt?Jord, barkmull och gödsel levereras någon gång mellan den 19 och 23 april. Vi har ännu inte fått exakt besked om dag. Så helgen den 24-25 kommer några av oss att behöva hjälpa till med att dela ut säckar till dem som inte orkar frakta själva.  
När ska jag ha ordning på min lott?

Du har fram till den 1 juni att göra ordning din lott för säsongen. Då ska också gångarna mellan lotterna och de breda grusgångarna som gränsar till din lott vara snygga och prydliga. Det är ett delat ansvar i varje kvarter att klippa gräset i varje kvarter. Vi återkommer med mer information om när vi går tillsyn i år och hur den går till.

Anledningen till att vi har de här reglerna är att vi arrenderar marken vi odlar på av Solna stad. I avtalet ingår att vi ska se till att området är trevligt både för oss som har lyckan att få odla, och för dem som tar en promenad genom området och får se allt det fina vi åstadkommer tillsammans.   

Vårsoliga hälsningar!/Malin Bengtsson (ny ordförande) på uppdrag av styrelsen

Städ- och arbetsdagar 2021

På våren städar kvarteren E, F, G, H, I, K och på Odin O 5-8. 
På hösten städar kvarteren A, B, C, D och på Odin M (kryddlotter), N och O 1-4.

Vårstädningen blev en städperiod på två veckor för att hantera Coronaavstånden. Vi får se hur vi organiserar det hela till hösten. /Styrelsen

Jord på väg, dass på plats och vattnet får vi vänta på

Hej alla medlemmar,
Som vanligt är våren en tid av både väntan och förväntan.

BESTÄLL 4 APRIL
Viktigast just nu är att du inte missar att beställa jord, gödsel och barkmull om du behöver. Imorgon söndag är sista dagen och beställningen ska du skicka till hereshs@gmail.com. När leveransen är på plats kommer vi att behöva vara några stycken som hjälps åt att dela ut säckar till de medlemmar som inte klarar att lyfta så tungt. Vi återkommer om när det blir och hoppas att du kan tänka dig att ge dina odlingsgrannar ett handtag.

NYA STYRELSEN JOBBAR IN SIG
Sedan årsmötet fär tre veckor sedan är vi en ny styrelse som hunnit ha ett konstituerande och ett ordinarie styrelsemöte. Här ser du vilka vi är. Bästa kanalen till oss är föreningsmejlen. Vi bevakar den några dagar varje vecka, så räkna inte med att du får svar samma dag.

DASS PÅ PLATS
Nu finns säsongens Baja-maja på plats på Viktoria. Du och jag har själva ansvaret att lämna den i trevligt skick när vi använt den. Det är extra viktigt när vi har Corona-smittan att ta hänsyn till. Så rusta dig gärna med både våtservetter och handsprit. Eftersom vi vet att andra än föreningsmedlemmar använder dasset ibland kommer vi med en lösning för lås inom några veckor. Du får information via mejl om hur och när det blir.

VI VÄNTAR MED VATTNET
Många av oss har redan börjat vårbruket och det spirar fint här och där. Då börjar vi också längta efter vatten. Men än så länge det är risk för att vattnet fryser kan vi inte slå på det. Alltså får vi vara uthålliga ett bra tag till. Den som väntar på något gott… (väntar aldrig för länge).

Vårsoliga hälsningar!
/Malin Bengtsson (ny ordförande) på uppdrag av styrelsen

Höstbrev

Hej medlemmar!
Nu närmar sig hösten med stormsteg! och våra lotter förbereds snart för vinterdvala. Här kommer några viktiga punkter som är aktuella för oss alla

  1. Höststädningen. Vid styrelsemöte 30 september beslöts att vi ställer in städningen 17-18 okt p g a coronapandemin. Vi har samma system som vi hade vid vårstädningen, dvs listor kommer att hängas in i redskaps-bodarna på Viktoria och Odin från 17 oktober där man kan ange vad man hjälper till med under tider som passar en själv, fram t o m 25 oktober. Ange endast ert lottnummer, arbetsuppgift nr och datum på listan när ni har avslutat en arbetsuppgift. Bilda gärna grupper för att gräva om komposten, då det är ett tungt jobb.

  2. Syn av lotter. Några styrelsemedlemmar gick syn 31 augusti och såg att flera hade mycket ogräs vid grusgången utanför sin lott och fick därefter en anmärkning. En eftersyn gjordes 27 september och då konstaterades att flera hade åtgärdat, men tyvärr inte alla. Därför vill vi nu ännu en gång påminna: ogräs vid grusgången utanför lotten ska rensas! Detta enligt våra Allmänna ordningsföreskrifter punkt 7. Se hemsidan.

  3. Följande instruktioner gäller för sortering av avfall från lotterna
    På Viktoria finns redan en förberedd sorteringsstation för ris, brädor/plank och hårdplast, övrigt material sopsorterar var och en hemma. På Odin kommer en ”Big Bag” för icke komposterbart avfall att finnas men i första hand ska allt sådant avfall om möjligt transporteras till upplaget på Viktoria. Det är viktigt att följa instruktionen för att underlätta arbetet med borttransport. Grinden (staketet mot Hagalundsgatan) kommer att vara öppen under helgerna 17-18 oktober och 24-25 oktober för transport av grovt trädgårdsavfall från Odin till Viktoria. Avfallet kommer att bortföras från Viktoria efter 25 oktober.
    Önskar er alla en skön höst!
    Styrelsen

Höstens Städdagar 2020

Lördag 17 oktober kl 13−16 och söndag 18 oktober kl 10−13. På Viktoria städar kvarteren E, F, G, H, I, K och på Odin kvarteren P och O 5-8. Vi grillar på Victoria.

Läs i ordningsföreskrifterna om deltagande i städdagar och gemensamma arbetsuppgifter.

Alla som blev nya medlemmar 2020 städar under hösten oavsett lottnr.

Den som missade sin städdag i våras kan ta igen det nu. För den som inte deltar på någon av städdagarna under året tillkommer en städavgift på 500 kronor som läggs till på nästa års inbetalningskort.