LOTTER

Lotter
Hagalunds Koloniträdgårdsförening har två områden, Viktoria och Odin, med odlingslotter i storlekarna 30, 40 och 50 kvadratmeter samt kryddlotter på 2 och 7 kvadratmeter.

Viktoria är det största av områdena och är det som ligger närmast Råsundavägen, ladda ner en karta på pdf-format här.

Odin ligger invid Villa Odin samt Olle Olsson-huset, ladda ner en karta på pdf-format här.

Båda dessa områden ligger på bekvämt gångavstånd från stora delar av Solna. I anslutning till lotterna finns också grillmöjligheter. Är du intresserad av att arrendera en lott så maila till kolonin_hagalund@yahoo.se.

städdag

Foto: Maria Thiessen

Arrende-avgiften är för närvarande 6 kronor per kvadratmeter och år och medlemsavgiften är 400 kronor per år. Till detta tillkommer en inträdesavgift på 100 kronor.

Föreningens stadgar kan du ladda ner här och ordningsföreskrifterna här.

Som medlem i Hagalunds Koloniträdgårdsförening förbinder man sig att följa ordningsreglerna och delta i städdagarna på vår och höst. För att få inträde till föreningen måste man vara folkbokförd i Solna.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s