Ordningsregler

(antagna på årsmöte och godkända av Solna stad i mars 2022)

Vårt gemensamma

Vi städar vårt gemensamma område varje höst och varje vår. Vi deltar efter ett rullande schema som skickas ut i god tid innan städdagarna.

Utrustning

Våra gemensamma verktyg är till för alla. Det ska lämnas tillbaka i verktygsbodarna efter användning väl rengjorda.

Vattning

Vi samsas om vattenposterna i varje kvarter. Därför ser vi till att alla får möjlighet att vattna med slangen och lämnar tunnorna påfyllda när vi går.

Grillplats

Alla medlemmar får använda våra iordningställda grillplatser. I övrigt är eldning eller grillning inte tillåtet. Vi respekterar om räddningstjänsten säger att det är eldningsförbud.

Klippa gräs

Vi delar på gräsklippandet. Det är allas ansvar att gräsmattorna är välskötta.

Estetiskt tilltalande

Hela området ska vara ett estetiskt tilltalande inslag i Solnas stadsmiljö. Vi behöver alla hjälpas åt så att det fint och välskött ut. På allmänningar får alla odla och alla får skörda det som odlas där oavsett om man själv planterat det eller inte.

Sopor och avfall

Vi komposterar bara växtrester. Grövre avfall lägger vi på de gemensamma rishögarna. Alla andra sopor tar vi med oss från området.

För att kompostera matavfall eller använda bokashi behöver du varje år göra en anmälan på Solna stads webb och skicka en kopia på att du betalat kommunens avgift till styrelsen.


Varje år görs tillsyn på lotterna. Då tittar styrelsen på följande:

NÄRMSTA GRANNARNA EMELLAN

Säkerhet

Det ska vara tryggt och säkert att odla. Det ska gå att passera på gångarna mellan lotterna utan att riskera att snubbla eller göra sig illa. Därför ska gångarna hållas tillräckligt breda och fria från bråte, lutande kanter och utstickande pinnar.

Meddela styrelsen om det som det är någon som hjälper dig att vattna, jobba på din lott eller skördar när du inte är på plats. Då vet vi att det bara är de som fått lov som är där.

Hänsyn

Alla ska ha det bra på sin lott. Därför ska vi odla utan att störa grannen. Ingen ska behöva sticka sig på grannens buskar, få sin odling skuggad av grannen eller få problem av grannens vattningar.

Vi får ta med oss våra husdjur. Hundar har vi alltid kopplade och vi rastar dem utanför området.

ODLING

Så odlar vi

Vi odlar på friland, i pallkrage eller odlingslådor. Vi använder bara växtstöd och enkla växthus som kan tas ner efter varje säsong. Vi får inte bygga hus eller göra andra fasta installationer.

Vara igång

Alla lotter ska användas för odling. Därför ska de vara uppodlade den 1 juni varje år.

Bara det som är bra för miljön

Vi odlar utan konstgödsel och utan kemiska bekämpningsmedel. Det tänker vi på när vi köper jord, näring och bekämpningsmedel.

Ogräs

Ogräs behöver hållas efter. Lottinnehavaren ansvarar för att rensa bort ogräs på sin lott och på grusgången och andra gångar runt lotten.

Skadedjur eller växtsjukdomar

Den som hittar angrepp av skadedjur eller växtsjukdomar, stora eller små, ska anmäla det med ett mejl till styrelsen. Är det illa kan man behöva ta bort angripna växter.

Inga träd

Vi arrenderar vår mark från Solna stad. Det är bara Solna stad som får odla träd på området och det är bara Solna stad som får fälla träd på området.

Advertisement