Städ- och arbetsdagar 2021

I höst har vi två städveckor från den 8 oktober till den 22 oktober. Och det är kvarteren A, B, C, D och på Odin M (kryddlotter), N och O 1-4 som har ansvar för att städa. Alla andra medlemmar är välkomna att bidra också.

Styrelsen återkommer via mejl med vilka arbetsuppgifter vi ska göra och hur vi håller reda på vem som gör vad.

(Våren 2021 städade kvarteren E, F, G, H, I, K och på Odin O 5-8.)