Styrelse och kontaktKontakt
Samtliga föreningsfunktionärer kan nås på följande mailadress: kolonin_hagalund@yahoo.se (kolonin_hagalund@yahoo.se)
Kontaktinformationen nedan används vid mer akuta ärenden.

Styrelsen
Från och med årsmötet den 14e mars 2019 består styrelsen för Hagalunds Koloniträdgårdsförening av följande medlemmar:

Namn, lottnummer och kontakt
Uppdrag
Li Söderqvist – N3

kolonin_hagalund@yahoo.se (kolonin_hagalund@yahoo.se)

Ordförande
Maria Tillström – K5

m.tillstrom@gmail.com

Kassör
 

 

 

 

Björn Troeng – N6

076-864 82 54img_0704

Registeransvarig

Materialförvaltare (Odin)

Martin Alm – K3

martin.alm99@gmail.com
Sekreterare
Rodi Rawej – D13

nander1@hotmail.com
 Studieansvarig
Sven Jansson-Stockfelt – A5

076-161 12 97

Materialförvaltare (Viktoria)

Tillsyn

Ulla Balksjö – B7

ulla.balksjo@comhem.se

Tillsyn
Jelenka Jeftic – H5

j_jeftic@yahoo.seimg_0707
 

Tillsyn

Revisorer

Revisorer är Traude Rothdeutsch och Safija Pacariz. Tommy Englund är suppleant.

Valberedning

Andreas Hedström – O8 – 070-714 66 44 – andreas9191@hotmail.com

Lena Samuelsson – H3 – 073-935 72 23 – lenafia@spray.se

Arne Enblom – N5 – 076-946 60 82

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s