Styrelse och kontaktKontakt
Samtliga föreningsfunktionärer kan nås på följande mailadress: kolonin_hagalund@yahoo.se (kolonin_hagalund@yahoo.se)
Kontaktinformationen nedan används vid mer akuta ärenden.

Styrelsen
Från och med årsmötet 2020 består styrelsen för Hagalunds Koloniträdgårdsförening av följande medlemmar:

Namn, lottnummer och kontakt
Uppdrag
Li Söderqvist – N3
kolonin_hagalund@yahoo.se
Ordförande
Helen Stockfelt – A5 Kassör
Annelie Wallin – G8
info@anneliewallin.se
Sekreterare / frågor om bokashi. Odlingsansvarig
Kerstin Cissé – P7 Sekreterare
Sven Jansson-Stockfelt – A5 (Viktoria)
076-161 12 97Björn Troeng – N6 (Odin)
076-864 82 54

Margaret O’Flaherty – M15 (Vatten)
margaret.hagalund@gmail.com

Materialansvariga
Björn Troeng – N6
076-864 82 54img_0704
Arrendeansvarig
Sven Jansson-Stockfelt – A5
076161 12 97Margaret O’Flaherty – M15
margaret.hagalund@gmail.com

Ulla Balksjö – B7
ulla.balksjo@gmail.com

Tillsyn
Björn Troeng – N6
076-864 82 54
Medlems/registeransvarig
Rodi Rawej – D13
nander1@hotmail.com
Studieansvarig
Traude Rothdeutsch

Safija Pacariz 

Tommy Englund
(suppleant)

Revisorer
Andreas Hedström – O8 – 070-714 66 44 – andreas9191@hotmail.com


Jelenka Jeftic – H5 j_jeftic@yahoo.se (sammankallande)img_0707
Karolina Delphin – A7 cdelphin@hotmail.com

Valberedning

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s