STYRELSEKontakt
Samtliga föreningsfunktionärer kan nås på följande mailadress: kolonin_hagalund@yahoo.se 
Telefonnumren nedan används vid mer akuta ärenden.

Styrelsen
Från och med årsmötet den 8e mars 2018 består styrelsen för Hagalunds Koloniträdgårdsförening av följande medlemmar:

Namn, lottnummer och kontakt
Uppdrag
Birgitta Walkendorff – F4

073-759 60 17 

Birgitta

Ordförande
Maria Tillström – K5

m.tillstrom@gmail.com

Kassör
 Christina Bunne – A7

christina.bunne@gmail.com

076-214 40 10img_0710

 Arrendeansvarig
Björn Troeng – N6

076-864 82 54img_0704

 Registeransvarig
Petra Wahlgren – G2

petra.wahlgren@gmail.comimg_0705

Sekreterare
David Fagerlind – A8

davidfagerlind@gmail.comimg_0713

 Studieansvarig, webmaster
Sven Jansson-Stockfelt – A5

076-161 12 97

Materialförvaltare, Tillsyn
Arne Enblom – O7

070-453 09 62img_0711

Materialförvaltare
Andreas Hedström – M6

070-714 66 44

Tillsyn
Jelenka Jeftic – H5

j_jeftic@yahoo.seimg_0707
 

Tillsyn

Revisorer
Revisorer är Li Söderqvist och Safija Pacariz.

Valberedning

Jan Börjesson – F2 – 070 884 81 04 – 7302397@gmail.com

Lena Samuelsson – H3 – 073 935 72 23 – lenafia@spray.se

Anna-Greta Andersson (suppleant) – O4 – 08 82 93 32 – andersson.annagreta@gmail.com


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s